016-12 74 55

Mer än bara värme

Projektet i Fagerta Hallen

Före vår ombyggnad

Under pågående installation